VisualEyes näön simultaatiolasit

Nämä simultaatiolasit on tarkoitettu opetuksen työvälineiksi The Lighthouse Inc.valmistamana ja tarjoaa erinomaisen tavan kuvata erilaisten näköpuutosten vaikutusta. Koet, mitä näkövammaiset näkevät joka päivä.
Nämä simultaatiolasit mahdollistavat kokeilun näköhäiriöistä ja saat arvokasta ymmärrystä näkövammaisten päivittäisistä haasteista elämässään.
Laseista on saatavana 7 versiota, joissa jokaisessa on yksi erilainen näkemisen häiriö.

  • Combination Loss simuloivat Cytomegalovirus (CMV) Retinitista ehdottaen floatereiden esiintymistä ja hajanaisia näköpuutoksia, jotka yhdistyvät CMV Retinitikseen.
  • Central Field Loss Simulator kuvaa näkökenttäpuutoksia, jotka ovat tyypillisiä macula degeneraatiossa eli silmänpohjan ikärappeumassa. Puutoksen aste määritetään Amsler Grid ruudukon avulla. 
  • Peripheral Loss Simulator kertoo näkökenttäpuutoksista, jotka ovat aiheutuneet retinitis pigmentosan tai edistyneen glaukooman takia.
  • Overall Blur Simulator kuvaa näköhäiriöitä, jotka aiheutuvat harmaakaihin tai muun korneaalisen syyn takia, kun valonkulku verkkokalvolle on estynyt. 
  • Hemifield/Hemianopia Simulator kuvaa näköhäiriöitä, jotka voivat olla tuloksena aivoinfarktista tai aivovauriosta. 
  • Low Contrast Simulator kuvaa yksityiskohdan, värin tai terävyyden puutosta, jollaisia useilla iäkkäillä henkilöillä esiintyy ja nämä liittyvät normaaliin iästä riippuvaisiin näönmuutoksiin. 
  • Color Simulator suggests the way a maturing cataract may affect functional vision and interfere with daily activities.
Complete Set sisältää 1 kpl jokaista yllä mainittua simultaatiolasia.
VisualEyes näön simultaatiolasit

VisualEyes näön simultaatiolasit