Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi sisältää monia mahdollisuuksia

Hoiva & Terveys - Julkinen sektori | 4. helmikuuta 2016 Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi sisältää monia mahdollisuuksia Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, mutta siitä povataan jopa seuraavaa pääomasijoittamisen sektoria. Parhaimmillaan yhteiskunnallinen investoiminen voisi tasapäistää sote-markkinoiden palvelutuotantoa ja tuottaa tehokkaasti hyvinvointia Suomeen. Ennen tätä sote-sektorin suoriteperusteisesta tilaamisesta pitäisi luopua ja ostaa julkisten hankintojen kautta tuloksia.

Hoiva & Terveys – Julkinen sektori | 4. helmikuuta 2016

Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi sisältää monia mahdollisuuksia

Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi on Suomessa vielä melko tuntematon käsite, mutta siitä povataan jopa seuraavaa pääomasijoittamisen sektoria. Parhaimmillaan yhteiskunnallinen investoiminen voisi tasapäistää sote-markkinoiden palvelutuotantoa ja tuottaa tehokkaasti hyvinvointia Suomeen. Ennen tätä sote-sektorin suoriteperusteisesta tilaamisesta pitäisi luopua ja ostaa julkisten hankintojen kautta tuloksia.

Yhteiskunnallinen investoiminen tarkoittaa pähkinänkuoressa sitä, että yksityistä rahaa sijoitetaan sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseen, siihen, että yhteiskunta muuttuu paremmaksi paikaksi elää. Sijoitus realisoituu vaikutuksina, jotka heijastuvat esimerkiksi jonkin ihmisryhmän parantuneena elämänlaatuna ja sitä kautta bruttokansantuotteen kasvuna. Tärkeintä on positiivinen muutos, joka sijoitetulla rahalla saavutetaan.

Anne Blandin yritys Uusia Networks on keskittynyt yhteiskunnallisten investointien mallien konsultoimiseen. Blandilla on kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttavuusinvestoinnista Britanniasta.

- Suomi on auttamatta jäljessä tässä asiassa, mutta perästä tullaan.

Koko sote-sektori pitää kääntää ympäri

Anne Blandin mukaan yhteiskunnallinen sijoittaminen voi olla tärkeä osa suomalaista sote-sektoria tulevaisuudessa. Suomalaisissa julkisissa sosiaali- ja terveysalan hankinnoissa ostetaan tällä hetkellä suoritteita – asumispaikkoja jollekin ryhmälle ja käyntimääriä esimerkiksi lääkärillä tai lähihoitajalla. Nämä suoritteet ovat Blandin mukaan vanhanaikaisia. Jotta yhteiskunnallisen sijoittaminen voisi toimia, pitää siirtyä ostamaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Sote-uudistukseen Bland suhtautuu optimistisesti. Hallitus on ohjelmassaan määritellyt, että ihminen asetetaan sote-palveluiden keskiöön.

- Kunhan vain määritellään tulokset, joita voidaan mitata. Palveluiden pitää pystyä muuttamaan niiden käyttäjän elämää, Bland sanoo.

Blandin mukaan Suomenkin terveysmarkkinoilla on havaittavissa suurten monikansallisten yhtiöiden hegemonia. Hänen mukaansa julkisissa palveluhankinnoissa pitäisi siirtyä yhteiskunnallisen tulosperusteisen hankinnan malliin, jolloin myös järjestöillä, yhteiskunnallisilla yrityksillä sekä pienillä- ja keskisuurilla yrityksillä olisi mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla.

- On puhtaasti voittoa maksimoivia yrityksiä ja on puhtaasti hyväntekeväisyyttä tekeviä toimijoita. Siihen väliin mahtuu suuri joukko yhteiskuntavastuullisia toimijoita. Hyviä esimerkkejä suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä ovat Hovi-koti, Diakonissalaitos ja Setlementtisäätiö.

Paljon erilaisia malleja

Tähän mennessä Suomessa on kokeiltu vain yhdenlaista mallia yhteiskunnallisesta vaikuttavuusinvestoinnista. Tämä esimerkki on Sitran SIB-malli, jossa sijoitetaan kahden julkisen kohteen työhyvinvoinnin edistämishankkeisiin. SIB on lyhenne sanoista Social Impact Bond eli yhteiskunnallinen rahoitussopimus. Sitran lisäksi hankkeeseen on sijoittanut ME-säätiö. Hankkeen tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja 2,1 päivällä henkeä kohti vuositasolla.

Ensimmäinen Social impact bond -malli luotiin Isossa-Britanniassa vuonna 2010. Malli syntyi tarpeeseen, koska maan hallitus otti käyttöön palvelujen tuotannossa käyttöön Payment by result -mallin, jossa tuotannosta maksetaan vasta sitten, kun tulostavoitteet on saavutettu.

- Tämä aiheutti sen, että vain suurilla yrityksillä oli mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin, koska heillä riitti taseessa rahaa työntekijöiden palkkoihin ja muihin kuluihin, ennen kuin tulot tuotannosta saatiin myöhemmin, Bland sanoo.

SIB-mallilla rahoitettiin pieniä yrityksiä, järjestöjä ja yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka saivat käyttöpääomaa ja pystyivät osallistumaan kilpailutuksiin. SIB on vain yksi esimerkki yhteiskunnallisesta vaikuttavuusinvestoinnista ja SIB-mallejakin on useita.

Yhteiskunnallista sijoittaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Erilaisia malleja ovat muun muassa monimaksajamalli, monituottajamalli tai monirahoittajamalli. Yhteiskunnallista sijoittamista voidaan tehdä kaikissa omaisuusluokissa: yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen voidaan sijoittaa lainoin, joukkorahoituksella tai esimerkiksi pääomittamisella.

Haasteita riittää

Blandin mukaan suurin haaste yhteiskunnallisen vaikuttavuusinvestoinnin käyttöönotossa on se, että koko muutoksen teoria pitäisi ymmärtää. Mitä halutaan muuttaa ja mitä tuloksia määritellyssä kohderyhmässä halutaan saavuttaa?

- Sektorin poliittinen kehittäminen, palveluntuotannon monipuolistaminen, vaikutusten arvioiminen, hankintaosaaminen ja avoin data ovat haasteita yhteiskunnallisen sijoittamisen kannalta.

Avoin data on tärkeä osa järjestelmän toimivuutta. Avoimella datalla ja vaikutusten arvioinnilla yhteiskunnallinen ja sosiaalinen arvo voidaan monetarisoida ja niitä voidaan mitata. Sijoitetulla rahalla halutaan muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi ja silloin EU:n, OECD:n ja G8-maiden määrittelemiä sosiaalisten vaikutusarvioinnin kriteereitä pitää pystyä myös mittaamaan.

Blandin mukaan sijoittajien riskianalyysikyvyt ovat vielä yhteiskunnallisessa sijoittamisessa heikot – kaikki sijoittajat eivät ymmärrä sitä, että sijoitetaan myös yhteiskunnalliseen muutokseen.

- Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi on riski-investointi siinä missä muutkin sijoitukset. Sijoituskohteena olevien yhteiskunnallisten yritysten tulee pystyä osoittamaan kykynsä saada aikaan mitattavia vaikutuksia.

Maailmalla on Blandin mukaan paljon kärsivällistä rahaa, joka ei tavoittele pikavoittoja. Joillekin sijoittajille riittää matala tuotto-odotus pitkältäkin aikaväliltä. Jotkin sijoittajat tyytyvät vain yhteiskunnalliseen tuottoon, ihmisten elämänolojen parantumiseen ja bruttokansantuotteen kasvuun. Isossa-Britanniassa yhteiskunnallisesta sijoituksesta saa jopa verohelpotuksia. Tällaisia porkkanoita tarvitaan Blandin mukaan myös Suomeen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuusinvestointi ei ole taikaluoti, joka ratkaisee sote-sektorimme kestävyysvajeen.

- Yhteiskunnallisella vaikuttavuusinvestoimisella voi parhaimmassa tapauksessa olla suuria vaikutuksia, Bland sanoo.

Juha Kartano

toimitus.ht@bonnierbusiness.fi

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

1.Tilaaminen

1.1. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.
a) Antaa suostumuksensa, että Optiikka Juurinen Oy rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä. Optiikka Juurinen Oy asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Optiikka Juurinen Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityksen sisäisille vastuuhenkilöille.(kts. alhaalta henkilötietolain mukaista rekisteriselostusta)

1.2. Asiakkaan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

2. Tilauksen sitovuus

2.1. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse. Asiakas sitoutuu tilauksensa tehtyään tarkkailemaan sähköpostiaan tilausvahvistuksen vastaanottamiseksi.

2.2. Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun hyväksytysti rekisteröitynyt asiakas on maksanut tilauksensa Optiikka Juurinen Oy verkkokaupan ennakkolaskun perusteella pankkitilille tai ennakkoon luottokortilla tai asiakkaalle on tavara toimitettu ja lähetetty normaali lasku.

2.3. Asiakkaalla on oikeus sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse ennen tilauksen toimitusta peruuttaa koko tilaus tai osia tilauksesta. Toimitus on tapahtunut, kun asiakkaalle on toimitettu osa tilauksesta tai ilmoitus, että tilaus on noudettavissa postista.

2.4. Asiakkaan tilauksen tekemisen jälkeen ei Optiikka Juurinen Oyi:lla ole oikeutta muuttaa sopimusehtoja.

3. Hinnat

3.1. Voimassaoleva hinta on hinta, joka on Optiikka Juurinen Oy verkkokauppasivuilla hyväksytyn kirjautumisen jälkeen näkyvissä. Voimassaoleva hinta on Euroissa (EUR) ja sisältää alv:n 24%. Optiikka Juurinen Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

3.2. Tilaukseen lisättävät toimituskulut: Optiikka Juurinen Oy veloittaa normaalit käsittely- ja lähetyskulut postin tai matkahuollon tariffien mukaisesti.

4. Toimitus

4.1. Mikäli tuote on varastossamme, on arvioitu toimitusaika kahdesta viiteen (2-5) työpäivää. Mikäli tuotetta ei löydy varastosta vahvistamme toimitusajan erikseen.

4.2. Mikäli tuote halutaan ehdottomasti tiettyyn päivään mennessä, on siitä mainittava erikseen, esim. tilauksen teon yhteydessä. Optiikka Juurinen Oy toimii toimituksen suhteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

4.3. Mikäli asiakas ostaa tuotteita, joille Optiikka Juurinen Oy on ilmoittanut eri toimitusajat, toimitetaan tilaus pisimmän ilmoitetun toimitusajan mukaisesti.

4.4. Kaikki Optiikka Juurinen Oy:n toimitukset tapahtuvat Suomen Postin tai Optiikka Juurinen Oy:n määrittämän lähettipalvelun välityksellä, elleivät asiakas ja Optiikka Juurinen Oy muuta erikseen sovi. Postilaatikkoon mahtuvat tuotteet toimitetaan toimitusosoitteeseen, suuremmat lähimpään postitoimipaikkaan.

5. Maksuehdot

5.1. Maksu tapahtuu seuraavia maksutapoja käyttäen:

a) Ennakkomaksu verkkopankin välityksellä, jolloin maksu kirjautuu tilillemme automaattisesti ja voimme toimittaa lähetyksen välittömästi.Ohjelma ohjaa käytettävissä oleville verkkopankin sivuille.

b) Ennakkomaksu pankkisiirrolla. Maksusuorituksen kirjauduttua tilillemme, lähetämme tilauksen välittömästi. Maksusuorituksen suuruus ja tilisiirron viitenumero selviää verkkokaupan lähettämästä verkkolaskusta.

c) Luottokorttimaksu (Visa/Euro-ja Mastercard) -verkkopankin kautta. Vahvistetun siirron jälkeen tilaus toimitetaan asiakkaalle välittömästi.

d) Lasku. Edellyttää Y-tunnusta tai SV-tunnusta. Laskutuksesta tulee sopia Optiikka Juurinen Oy:n kanssa erikseen olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme ellei asiakassuhdetta ole jo olemassa. Toimitusehtona vapaasti varasto Helsinki ja maksuehtona 14 pv netto.

6. Kuljetuksessa rikkoutuneet lähetykset

6.1. Toisinaan voi käydä niin, että huolellisesta pakkaamisesta huolimatta postikuljetuksen yhteydessä paketit voivat vaurioitua. Siksi on hyvä jo pakettia noudettaessa tarkistaa sen kunto postivirkailijan läsnäollessa. Mikäli paketti on vaurioitunut kuljetuksessa ja mikäli myös tilattu tuote/tuotteet ovat vaurioituneet, tee postikonttorissa heti asiasta vahinkokilmoitus. Ota tämän jälkeen yhteyttä asikaspalveluumme sopiaksesi uuden tuotteen toimittamisesta.

7. Reklamaatio

7.1. Mikäli asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tuote on vaurioitunut tms., tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta kohtuullisessa ajassa sähköpostitse osoitteeseen: info@optiikkajuurinen.fi tai postitse osoitteeseen: Optiikka Juurinen Oy, Rajatie 4 A 12, 01230 Vantaa. Virheellinen toimitus palautetaan postikuluitta Optiikka Juurinen Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti (kohta 6). Palauttaminen tapahtuu reklamaation tekemisen jälkeen. Saatuaan palautetun tavaran, Optiikka Juurinen Oy palauttaa jo mahdollisesti maksetun kauppahinnan viipymättä asiakkaalle.

8. Palautukset

8 1. Optiikka Juurinen Oy verkkokaupan tilauksille on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Tilauksen yhteydessä lähetetään tarkemmat ohjeet palautusta varten.

9. Ylivoimainen este (Force majeure)

9.1. Optiikka Juurinen Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Optiikka Juurinen Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- tai tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Optiikka Juurinen Oy:n toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta.

10. Riitojen ratkaisu

10.1. Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

11. Jälleenmyynti

Mikäli olet kiinnostunut tuotteittemme jälleenmyynnistä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Optiikka Juurinen Oy, Rajatie 4 A 12, 01230 Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Timo Juurinen, p. (040) 5542 555

3. Rekisterin nimi Optiikka Juurinen Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus. Asiakasrekisterin tietoja käytetään verkkopalvelun käyttäjätunnistukseen sekä ostotapahtumien tallentamiseen ja hallintaan. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

5. Rekisterin tietosisältö. Mikäli asiakas haluaa rekisteröityä asiakkaaksi, rekisteriin tallennetaan käyttäjätunnistusta varten Y-tunnus/SV-tunnus, asiakkaan nimi, käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite, yhteystiedot sekä ostohistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Verkkopalveluun asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Optiikka Juurinen Oy:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Optiikka Juurinen Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja muille kuin yrityksen sisäisille vastuuhenkilöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteri on käytettävissä Internet-selaimella ja tietokannan tietoja voi hakea vain henkilö, jolla on tietokannan käyttöön oikeuttava tunnus ja salasana. Tietokantatiedostoa ei ole mahdollista siirtää palvelimelta yksittäiselle työasemalle suoraan www-selaimella johtuen tietokantatiedoston sijainnista, joka ei ole julkisessa hakemistossa. Asiakkaan tulee noudattaa tarkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään.

TIETOSUOJASELOSTE 25.5,2018

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Optiikka Juurinen Oy
Yhteystiedot: Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Juurinen
Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
040-5542555
timo.juurinen@optiikkajuurinen.fi
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Timo Juurinen
Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
040-5542555
timo.juurinen@optiikkajuurinen.fi
2. Rekisteröidyt
Rekisterissämme ovat asiakkaamme, uutiskirjeen tilaajamme, Mailchimp ja Mailerlite uutiskirjeen tilaajamme, verkkokauppamme asiakkaat.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot@optiikkajuurinen.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
• asiakkaalta itseltään uutiskirjeen kautta
• asiakkaalta itseltään facebookissa ja/tai Messengerissä
• asiakkaalta itseltään LinkedINistä
• blogin tilaajilta
• messuilta hyväksytysti
• verkkokauppamme asiakkaista
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Optiikka Juurinen Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Mailchimp
• Mailerlite
• Active Campaign
• Mycashflow verkkokauppa
• Mozilla Thunderbird
• Windows Live
• Tivax Professional
• SmartShip
• WebinarJam
• Facebook
• Instagram
• LinkedIN
8. Käsittelyn kesto
Käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet.
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Optiikka Juurinen Oy:n työntekijät.
Henkilötietoja käsittelevät myös tilitoimistomme TJ Tilit Oy ja IT-tuki Offdeal Oy, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.